Firemní politiku vnímáme v širších souvislostech, jelikož si uvědomujeme, že ochota jednat a hodnoty, které vyznáváme, ovlivní nejen náš úspěch, ale rovněž naše klienty. Právě z tohoto důvodu za nejdůležitější považujeme dodávání nejkvalitnějších hliníkových slitin, které jsou výsledkem úsilí zaměstnanců a efektivního výrobního systému. Klademe důraz na neustálý vývoj, aby každý rok narůstal počet úspěšných projektů a spokojených zákazníků. Chceme, aby naše produkty odrážely hodnotu společnosti a umožnily našim obchodním partnerům splňovat požadavky vlastních zákazníků.

Úspěch našich zákazníků je také naším úspěchem

Úspěch našich zákazníků je jako náš vlastní úspěch. Rádi spolupracujeme s firmami, které sdílejí podobné hodnoty a neustále rozšiřujeme základnu dodavatelů a odběratelů. Snažíme se vytvořit dlouhodobé vztahy, založené na respektu a důvěře. Máme bohaté zkušenosti a dobře známe trh. Moderní technologické vybavení nám umožňuje vyrábět různé slévárenské hliníkové slitiny, takže i v případě kdy požadavky jsou velmi vysoké, jsou naše slitiny v souladu se specifikacemi a uspokojí očekávání zákazníků.

Rozvoj prostřednictvím neustálého zlepšování

Hlavním impulsem pro další rozvoj je pro nás snaha nabídnout zákazníkovi nejvyšší kvalitu výrobku. Úspěch nám nedává signál, že můžeme zpomalit. Neustále se vyvíjíme - každý záměr, který úspěšně uskutečníme, způsobí, že si nastavíme laťku ještě výš a máme na sebe vyšší nároky. Nepřetržitě analyzujeme naši práci a snažíme se ji vnímat v dalších souvislostech. Učíme se a zlepšujeme procesy, které jsou základem našeho podnikání. Víme, že tímto postojem přispíváme k budování lepší budoucnosti.

Silnou společnost budují silní lidé

Víme, že sílu a potenciál firmy tvoří lidé, kteří v ní pracují. Snažíme se vytvářet přátelské pracovní prostředí, založené na principech harmonie a soudržnosti. Firmu vnímáme jako složitý organismus, ve kterém působení každého prvku ovlivňuje fungování celku. Pouze nasazení, respekt a čestná spolupráce mohou zajistit udržitelný rozvoj a plné využití potenciálu firmy.

Žijeme v souladu s našimi hodnotami a respektujeme hodnoty našich obchodních partnerů