Podmínky použití webových stránek http://www.nicromet.pl/

  1. Vlastníkem internetových stránek http://www.nicromet.pl/ je společnost NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., se sídlem v Bestwince, adresa: ul. Witosa 28, 43-512 Bestwinka, zapsaná v Rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem Katovice - Východ v Katovicích, VIII. obchodní oddělení Státního soudního rejstříku, číslo KRS: 0000515002, DIČ: 6521721863, IČO: 242784675, zastoupena komplementářem NICROMET Sp. z o. o. se sídlem v Bestwince, adresa: ul. Witosa 28, 43 – 512 Bestwinka, KRS: 0000181742, DIČ: 6521638429, IČO: 072893482.
  2. NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. vynakládá maximální úsilí, aby informace obsažené na těchto stránkách byly úplné a aktuální. NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. neodpovídá za případné chyby nebo neúplnost zde umístěných materiálů, neodpovídá za případné důsledky činů vzniklých v souvislosti s těmito materiály. Před učiněním jakéhokoliv rozhodnutí se obraťte s dotazem na NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. Informace uvedené na těchto webových stránkách nejsou nabídkou ve smyslu polského občanského zákoníku (Sbírka z roku 2015, pol. 4, ve znění pozdějších změn) a nemohou vést k podání jakýchkoliv nároků vůči NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., včetně jakýchkoliv nároků na uzavření nebo plnění smlouvy.
  3. Uživatelé webových stránek mohou stahovat materiály prezentované na těchto stránkách pouze pro své osobní, nekomerční účely za předpokladu, že uchovají všechny informace ohledně autorských práv nebo jiné informace týkající se vyhrazených materiálů. Bez písemného svolení NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. není dovoleno distribuovat, posílat, modifikovat, zveřejňovat na jiných stránkách nebo využívat obsah těchto stránek pro veřejné nebo komerční účely, což platí jak pro texty, tak obrázky, které jsou k dispozici na těchto internetových stránkách.
  4. Logo a název NICROMET, jakož i další názvy a slovní a grafická loga zobrazena na webových stránkách jsou registrovanými ochrannými známkami. Všechny ochranné známky a materiály dostupné na těchto stránkách jsou chráněny předpisy práva průmyslového vlastnictví a autorských práv a nesmí být použity bez předchozího písemného souhlasu NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k a třetích stran podílejících se na tvorbě tohoto webu. Jak obsah stránek, tak jeho struktura jsou chráněny autorskými právy.
  5. Každé použití materiálů umístěných na těchto webových stránkách pro komerční účely vyžaduje písemný souhlas NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. Použitím materiálů pro komerční účely se rozumí jakékoliv šíření (kopírování, upravování, distribuce, přenášení, publikování a prezentace) celku nebo části.
  6. NICROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. nenese žádnou odpovědnost za obsah, ochranu osobních údajů a fungování externích stránek, ke kterým jsou na této webové stránce poskytovány odkazy.