Pro výrobu slitin využíváme široké spektrum šrotu. Kvalita našeho hliníku úzce souvisí s druhy použitých materiálů, a proto otázku nakupování bereme velmi vážně. Podrobná klasifikace kupovaného šrotu je nedílnou součástí smlouvy s každým dodavatelem. Vsázka je připravena na třech manuálních třídících linkách. Do konce roku 2016 bude v Osvětimi spuštěna další, automatická třídírna. Veškeré dodávky jsou pečlivě kontrolovány, dokumentovány a archivovány.

Odborní nákupčí

Naše nákupní oddělení se skládá z profesionálů, kteří mají takové odborné znalosti, jež jim umožňují posoudit kvalitu vykupovaných surovin v souladu s metodikou normy ISO TS. Spolupracujeme pouze s certifikovanými dodavateli, každý náklad podrobujeme podrobné analýze z hlediska radioaktivity, chemického složení a nečistot. Působíme jak v Polsku, tak v Evropské unii. Diverzifikujeme zdroje dodávek, abychom si byli vždy jisti, že dostupné množství surovin bude dostačující k uspokojení potřeb našich zákazníků. Neustále hledáme nové partnery a máme zájem na spolupráci s firmami ze šrotového odvětví.

Vykupujeme následující materiál:

 

Hliníkový šrot:

 • plastický hliník
 • slévárenský hliník (bloky motorů, kryty, ráfky)
 • 99% čistý hliník (profily, energetika, offset, potravinářský hliník/čisté plechy)
 • hliníkové třísky pocházející z řezného obrábění
 • hutní hliník A7, A8, A85
 • propaly
 • měděný šrot v plášti

 

Legující přísady:

 • kovový křemík
 • nikl
 • měď
 • tavící soli